Ποιοι Είμαστε

Το Μεταφραστικό Γραφείο Σοφία Βασιλειάδου ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 και παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας σε όλες σχεδόν τις ομιλούμενες γλώσσες στις ειδικότητες της νομικής, οικονομικής και τεχνικής μετάφρασης χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους μηχανοργάνωσης, τεχνολογίες μετάφρασης και πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Το γραφείο διαθέτει εξειδικευμένα λογισμικά, μεταφραστικά εργαλεία και υποδομή δυναμικού για την αντιμετώπιση δύσκολων γλωσσικών συνδυασμών, δυσμενών και απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών ή αύξηση του όγκου των σελίδων.

Το μεταφραστικό μας γραφείο λειτουργεί με βάσει τις εξής επαγγελματικές αρχές:

  1. Ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει
  2. Τήρηση των προθεσμιών
  3. Άμεση και φιλική ανταπόκριση
  4. Ευελιξία
  5. Τήρηση της μεταφραστικής δεοντολογίας
  6. Τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου γλωσσικών συνδυασμών, δυσμενών και απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών ή αύξηση του όγκου των σελίδων.

Το Μεταφραστικό γραφείο Σοφία Βασιλειάδου είναι σε θέση να προσφέρει επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 169 της 17/06/2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02). Οι μεταφράσεις μας είναι  αναγνωρισμένες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

To ευρύ δίκτυο των συνεργατών μας παρέχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χάρη στην εμπειρία, τις εξειδικευμένες γνώσεις του και τον επαγγελματισμό που διαθέτει, και χρησιμοποιώντας πάντα τα νέα τεχνολογικά συστήματα και τις υπηρεσίες του διαδικτύου.

Οι μεταφράσεις παραδίδονται σε οποιαδήποτε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική, ενώ για την επεξεργασία τους το γραφείο μας υποστηρίζει κάθε μορφή αρχείου Word, Excel, Power Point, pdf, html, xml. Πριν την παράδοση όλες οι μεταφράσεις υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο και επιμέλεια για την διασφάλιση της ποιότητας και της συνοχής τους.

Υπεύθυνη του Μεταφραστικού γραφείου είναι η Σοφία Βασιλειάδου, επίσημη μεταφράστρια, πτυχιούχος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου (Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της Μετάφρασης του Πανεπιστημίου του Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικών Διερμηνέων και Μεταφραστών.